خدمات پس از فروش

قوانین خدمات پس از فروش

کلیه محصولات چرمیران دارای گارانتی و خدمات پس از فروش میباشد که دسته بندی آنها به شرح زیر است:
۱. پای پوش:محصولات پای پوش در صورت پارگی چرم ویا شکستگی زیره تا ۶ماه دارای گارانتی تعویض است ولی ایرادهایی همچون جدا شدن رویه از زیره ،بند،کفی داخل وغیره فقط دارای خدمات پس از فروش میباشد.

۲. پوشاک:در صورت پوسته شدن یا پوسیدگی چرم محصول تا یکسال دارای گارانتی تعویض است ودر صورت عیوبی غیر از این ویا بعد ازاین تاریخ دارای خدمات پس از فروش میباشد.

۳. اکسسوزی و کیف:این محصولات دارای یکسال گارانتی بوده و عیوبی همچون پارگی چرم ،پوسته شدن چرم و پوسیدگی چرم دادای گارانتی وایرادهایی همچون خرابی یراق ،آستر کیف و ایرادات جزیی شامل خدمات پس از فروش است.

تبصره:در صورت شسته شدن محصولات ،تماس با الکل، تینر،بنزین ویا کلیه محصولات آرایشی بهداشتی ویا ایرادات ناشی از نگهداری نا صحیح که ملاک تشخیص آن تیم خدمات پس از فروش چرمیران است محصولات را از گارانتی خارج میکند.