1. محصولات چرم طبیعی قابل #شستشو به روشهای معمول نمی باشند. شستشو با آب و مواد تمیزکننده کیفیت محصول شما را به طور جبران ناپذیری از بین می برد. ۲. به منظور نگهداری بهتر، محصول چرمی خود را پس از استفاده حتما سر چوب لباسی آویز کنید و از تا کردن، چین خوردگی و قرار دادن چرم در پوششهای پلاستیکی یا موارد دیگر که باعث جلوگیری از تنفس محصول چرمی می گردد خودداری کنید. در صورت لزوم به نگهداری چرم در محفظه های پلاستیکی درب یا زیپ آن را جهت ایجاد امکان تهویه باز نگه دارید. ۳.توجه به ملاحظات و نکات نگهداری مناسب چرم، کمک شایانی به حفظ ظاهر و وضعیت اولیه آن برای چندین سال خواهد نمود. علاوه بر این محصول چرمی که به خوبی از آن نگهداری شده و به صورت منظم یا در مواقع ضروری از واکس پولیش و نرم کننده استاندارد استفاده شود در برابر ترک خوردگی، سایش سفیدک بستن و ریزش رنگ مقاوم تر می شود.