محصولاتی که از چرم حیوانات دوخته می شوند، مناسب ترین گزینه برای بدن انسان می باشند زیرا چرم, سازگاری زیادی با پوست بدن دارد, تعریق بدن را به خارج از لباس منتقل می کند و همچنین تنفس هوایی مناسبی دارد. اما محصولات چرمی ممکن است پس از مدتی به علت نگهداری نامناسب خشک شوند و ترک بخورند. استفاده از واکس و پارافین برای چرم موجب نرمی ماندگاری و درخشندگی بیشتر چرم می شود اما به دلیل اینکه پارافین از نفت تولید شده است ، استفاده طولانی مدت از آن باعث خشک شدن چرم می شود